Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại và Cảnh báo sớm là bản tin hàng tuần củaTrung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương).

Xin mời các bạn tham khảo nội dung Bản tin điện tử Phòng vệ thương mại và Cảnh báo sớm hàng tuần số 11.2019  được đăng tải trên website theo đường link: http://www.trav.gov.vn/?page=newsletter