Thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhằm thúc đẩy chương trình kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi cung ứng, tiết giảm chi phí trung gian, định hướng đầu tư quy mô lớn cho sản xuất nông nghiệp bền vững, ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các Nhà bán lẻ Việt Nam, Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức Chương trình vì sự phát triển nông nghiệp, ND, NT Việt Nam, lần thứ 11 và “Kết nối Cung cầu sản phẩm nông sản”.

Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của gần 300 đại biểu là đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các tỉnh/thành, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, các Ngân hàng, các Nhà bán lẻ, doanh nghiệp xuất khẩu, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp nông nghiệp, chủ trang trại, HTX, đặc biệt có hơn 60 đơn vị đã giới thiệu sản phẩm kết nối cung cầu.