Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng, trong đó nhận định giai đoạn 2020-2023, các chính sách hỗ trợ cho nền kinh tế ở mức lớn chưa từng có.

Theo thống kê của Chính phủ, từ năm 2020 đến nay, tổng trị giá của giải pháp miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã lên đến khoảng 700.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2023 khoảng 196.000 tỷ đồng và tính đến tháng 10 năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ khoảng 164.000 tỷ đồng.

Chính phủ cho biết nhằm kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó quy định chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2022 với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%).

Đề xuất giảm tiếp 2% thuế VAT, Chính phủ tính ngân sách giảm thu 25.000 tỷ - 1
Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 (Ảnh minh họa: Quang Huy).

Nghị quyết số 101 được Quốc hội ban hành trong kỳ họp thứ 5 tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời giao Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện chính sách này tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT theo tinh thần Nghị quyết 43 và Nghị quyết 101, cùng dự kiến thu ngân sách Nhà nước năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT.

Theo phương án này, thuế VAT được đề xuất giảm 2% với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%). Riêng nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… không được áp dụng chính sách giảm thuế.

Đề xuất của Chính phủ nêu rõ thời gian áp dụng chính sách giảm thuế từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Dự án nghị quyết đề nghị Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng và tổ chức triển khai thực hiện chính sách này bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả.

Sau 30/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao xem xét, quyết định áp dụng giảm thuế VAT nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Báo cáo đánh giá tác động từ chính sách giảm thuế, Chính phủ tính toán dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 4.175 tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương 25.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng việc giảm thuế sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024.

Nguồn: Dân trí