Ngày 16/3/2017 tại Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Phú Thái (Hà Nội), Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị BCH Hiệp hội đầu năm 2017.

Hội nghị BCH Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm đánh giá các hoạt động của Hiệp hội đã thực hiện trong năm trước và thu thập các phản ảnh, ý kiến của các hội viên , từ đó đưa ra các biện pháp phát huy những mặt mạnh, khắc phục những yếu kém, đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo…

 

 

Ngày 16/3/2017 tại Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Phú Thái (Hà Nội),  Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị BCH Hiệp hội đầu năm 2017 với sự góp mặt của 20 đại biểu gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UVBCH Hiệp hội.

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động 2016 của AVR, những mặt mạnh và cả những mặt yếu, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh hoạt động của AVR theo hướng thiết thực, hiệu quả và năng động. Về kế hoạch hoạt động của AVR năm 2017, năm bản lề kết thúc nhiệm kỳ II, BCH AVR thống nhất tiếp tục và phát huy kết quả hoạt động năm 2016, bám sát  nhiệm vụ của AVR theo phương hướng chung đã được đề ra từ Đại hội toàn thể đầu nhiệm kỳ II, đẩy mạnh các hoạt động phản biện góp ý xây dựng chính sách pháp luật, đào tạo nhân lực, thông tin tuyên truyền, phát triển hội viên và chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế… Ý kiến phản ảnh của các đại biểu tham dự về một số vấn đề bất cập như chính sách thuế, hải quan, trình độ nhân lực bán lẻ, sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước để phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam tăng sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường nội địa, việc liên kết tạo sức mạnh, trao đổi thông tin hỗ trợ giữa các hội viên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, những khó khăn trong việc xin phép cho các phương tiện vận chuyển hàng tới các điểm bán … đã được thường trực BCH ghi nhận để tìm các biện pháp giải quyết phù hợp.

Hội nghị cũng nhất trí để ông Vũ Vinh Phú ngừng tham gia BCH AVR từ ngày 16/3/2017 theo nguyện vọng cá nhân của ông Phú cũng như theo đề nghị của đa số các UVBCH AVR.

 

 

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (2007 – 2017) và Đại hội toàn thể lần thứ III của AVR (12/2017) , Ban Chấp hành Hiệp hội kính mong các Hội viên tích cực hưởng ứng tham gia và hỗ trợ các hoạt động chung của Hiệp hội, phát huy sức mạnh nội lực của từng doanh nghiệp đồng thời  tăng cường đoàn kết liên kết tạo thế mạnh để cùng phát triển ngành dịch vụ bán lẻ Việt Nam theo hướng Hội nhập, Cạnh tranh  và Hướng tới người tiêu dùng.