Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy hoạt động thương mại dịch vụ 7 tháng đầu năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá. “Sức mua tiêu dùng tăng cao”, cơ quan này đánh giá.

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2018 ước tính đạt 371,5 nghìn tỷ đồng, đưa con số này của 7 tháng năm 2018 lên mức 2.493,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).

 

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm nay ước tính đạt 1.875 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; may mặc tăng 12,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,3%; phương tiện đi lại tăng 10,4%.

 

Tiếp theo, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước tính đạt 306,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 17,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9%.

 

Theo Thời báo Ngân hàng