Browsing: Tin tức

Doanh nghiệp thực phẩm – đồ uống Việt đang dần mất chỗ đứng trên sân nhà

Theo ước tính của Bộ Công thương, ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam hàng năm luôn chiếm khoảng 15% GDP và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước sức ép hội nhập và cạnh tranh, ngành thực phẩm – đồ uống thương hiệu Việt đang dần mất thị phần trên sân nhà.

Xem thêm [+]