Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024 ngày 30/6 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết trước đó của Quốc hội.

Theo đó, từ 1/7, hàng hóa, dịch vụ, sẽ được duy trì mức VAT ưu đãi 8% (tức giảm 2%) đến cuối năm nay.

Một số mặt hàng gồm viễn thông; tài chính – ngân hàng; chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản; kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than)… không thuộc nhóm được ưu đãi thuế.

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết năm nay - 1
Việc giảm thuế là biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân (Ảnh: Mạnh Quân).

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế VAT hoặc đối tượng chịu thuế VAT 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế VAT.

Cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT.

Theo tính toán trước đó của Chính phủ, việc nới thêm thời gian giảm thuế 2% thêm 6 tháng dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng (tương đương 4.000 tỷ đồng/tháng). Ngân sách ước tính giảm gần 47.500 tỷ đồng cả năm 2024.

Đổi lại, chính sách sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh; người dân giảm chi phí tiêu dùng…

 

Nguồn:dantri