Browsing: Doanh nhân/ Doanh nghiệp

Đăng các bài về kinh doanh

Nên để doanh nghiệp tự do bán hàng

Quan điểm mới nhất của cơ quan quản lý với câu chuyện trần khuyến mãi là tiếp tục giữ nguyên quy định có từ năm 2006 với việc doanh nghiệp không được khuyến mãi giảm giá quá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ (trừ những chương trình tập trung hoặc xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Xem thêm [+]