Browsing: Kiến thức/ Kinh nghiệm

Đăng các bài về kinh nghiệm kinh doanh

Quản lý sáng tạo qua “nỗi đau của khách hàng”

Trong đổi mới sáng tạo, có 7 yếu tố cần quản lý. Tiến sĩ Jaime Amsel – sáng lập viên và CEO của Strategy and POIESYE. Theo tiến sĩ, việc quản lý sự đổi mới sáng tạo như việc trồng một cái cây. Trong đó, thành phần nuôi dưỡng cái cây đổi mới sáng tạo chính là 3 yếu tố: Tổ chức, Sự quản lý và Khách hàng.

Xem thêm [+]