Browsing: Tin hội viên

Đăng bài về hội viên

Satrafoods hướng đến phong cách mua sắm hiện đại

Hiểu rất rõ các áp lực cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ ngoại lẫn nội địa và sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, Satrafoods đã tìm một lối đi khác biệt để khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng. Quan trọng nhất là nhà bán lẻ này vẫn tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để xây dựng chất lượng và niềm tin, đặt quyền lợi khách hàng trên hết.

Xem thêm [+]

Khăn Poêmy vinh dự được đồng hành cùng Đại hội toàn thể Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) lần thứ III

Xem thêm [+]

Doanh thu của Saigon Co.op tăng hơn gấp 30 nghìn lần sau 30 năm hoạt động

Có thể gọi đây là kỳ tích của lịch sử bán lẻ hiện đại Việt Nam khi Saigon Co.op, sau 30 năm hoạt động, đã đạt mức doanh thu gấp hơn 30 nghìn lần so với thời điểm khởi đầu vào năm 1989. Điều đặc biệt là Saigon Co.op hoạt động theo mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) mà không phải tư nhân hay công ty cổ phần. Không chỉ có nhiệm vụ kinh doanh đơn thuần mà Saigon Co.op còn có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động phong trào HTX tại Việt Nam và khu vực.

Xem thêm [+]