Browsing: Tin tức – Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀN QUỐC

Chương trình giao thương trực tuyến trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến của Triển lãm VIETFOOD & BEVERAGE tại Hà Nội, Việt Nam quy tụ 10 Công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm tham gia. Khu các doanh nghiệp Hàn Quốc được tổ chức bởi KOTRA kết hợp với Global fairs & Marketing Corp và được diễn ra trong hai ngày 9,10/12/2020.

Xem thêm [+]

Hiệp hội Nông trại hữu cơ Hàn Quốc tham gia Giao thương trực tuyến ngành thực phẩm hữu cơ Hàn Quốc

Hiệp hội Nông trại hữu cơ Hàn Quốc cùng với các doanh nghiệp thành viên tham gia vào chương trình giao thương trực tuyến trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến của Triển lãm VIETFOOD & BEVERAGE , tại Hà Nội, Việt Nam, trong hai ngày 26, 27/11/2020.

Xem thêm [+]