Tổng cục Thống kê mới công bố báo cáo, cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong quý II tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%, đóng góp 5,36% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,29%, đóng góp 45,73%; khu vực dịch vụ tăng 7,06%, đóng góp 48,91%.

Việt Nam tăng trưởng GDP 6,93% trong quý II - 1
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Vũ Tuấn Anh).

GDP 6 tháng tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp 49,76%.

Về cơ cấu nền kinh tế nửa đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,44%; khu vực dịch vụ chiếm 43,35%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,66% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2023 là 11,64%; 36,46%; 43,1%; 8,8%).

Về sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 64,26% vào tốc độ tăng chung toàn nền kinh tế. Tích lũy tài sản tăng 6,72%, đóng góp 35,15%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,89%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,95%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 0,59%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý II, sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực hơn quý I, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 8,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%.

Theo dự báo của World Bank, tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam sẽ đạt 5,5%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm 2023; IMF dự báo mức tăng trưởng là 5,8%, tăng 0,8 điểm phần trăm; ADB dự báo tăng trưởng 6% trong năm nay, tăng 1 điểm phần trăm.

 

Nguồn: Dantri