Browsing: Đại hội SEO 2013 với chủ đề “TÍCH HỢP SEO – DIGITAL MARKETING”

Đại hội SEO 2013 với chủ đề “TÍCH HỢP SEO – DIGITAL MARKETING”

Search Engine Optimization (SEO) ra đời từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước nhưng chỉ hai năm trở lại đây nó mới được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của internet, SEO đã trở thành một lĩnh vực mới đầy năng động và là một công cụ tiếp thị trực tuyến chiến lược được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Xem thêm [+]