Được sự cho phép của Bộ Nội Vụ, Bộ Công Thương, ngày 27/11/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ III, với khẩu hiệu “Cộng đồng các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Sáng tạo – Công nghệ – hợp tác – Chia sẻ” .

Đại hội toàn thể Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam là một sự kiện lớn nhất của Hiệp hội, được tổ chức 5 năm 1 lần nhằm tổng kết một nhiệm kỳ,  thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của Hiệp hội: đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo, quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp công tác của Hiệp hội nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội, Bầu BCHTW Hiệp hội nhiệm kỳ mới. Dự kiến có trên 200 đại biểu bao gồm các hội viên Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về phân phối bán lẻ, các Hiệp hội bạn và các phóng viên báo chí, truyền thông sẽ tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời toàn thể các doanh nghiệp Hội viên tham dự Đại hội

Tải thư mời và chương trình đại hội tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B2HTJmCIhQZNcmJYdjllU3hzM0hPQkx2Q0NlME5BNURhUWxF/view?usp=sharing