Browsing: Doanh nhân/ Doanh nghiệp

Đăng các bài về kinh doanh

Công ty Điện quang với các hoạt động xã hội, cộng đồng

Công ty CP bóng đèn Điện Quang là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng thông qua nhiều chương trình tài trợ thể thao, văn hoá, giáo dục. Ngoài công tác sản xuất kinh doanh, Điện Quang chủ trương xây dựng một hình ảnh thương hiệu có đạo đức kinh doanh và có trách nhiệm xã hội hướng đến cộng đồng.

Xem thêm [+]