Browsing: Nhận định/ Ý kiến chuyên gia

Bộ Công Thương hoan nghênh ý kiến xây dựng Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công Thương đã và đang xem xét tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về phát triển và quản lý hạ tầng thương mại.

Xem thêm [+]