Sau khi Mỹ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam, 2 quốc gia đã thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 275 lần sau 28 năm.

Bức tranh quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ - 1
Theo https://dantri.com.vn/