Kết quả này cho thấy thương mại điện tử ngày càng khẳng định là cấu phần quan trọng của nền kinh tế số tại Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Năm 2023, thương mại điện tử đã phát triển thành kênh phân phối quan trọng ở Việt Nam, hỗ trợ tiêu thụ lượng lớn nông sản, thực phẩm cho người nông dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi vào vụ thu hoạch.

Nguồn: https://nhipcaudautu.vn/