Ngày 15/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký văn bản số 14/VBHN-BCT Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Xem văn bản số 14/VBHN-BCT tại đường dẫn: http://www.moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-luat?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_XpIRoaZrsXq5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_XpIRoaZrsXq5_backURL=%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-luat&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_XpIRoaZrsXq5_docId=15197&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_XpIRoaZrsXq5_action=viewDetail