1. Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam
  2. Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014
  4. Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
  5. Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp