Trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Nghệ An ước đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 của tỉnh này ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, bằng 72,58% so với tháng trước, tăng 25,75% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Nghệ An đạt gần 52.000 tỷ đồng tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của tỉnh này, lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 56,35% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 44,37%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 57,8%…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của Nghệ An tăng mạnh - 1
4 tháng đầu năm 2024, Nghệ An có 888 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (Ảnh chụp màn hình).

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Nghệ An có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2023, với tổng số vốn đăng ký thành lập 12.600 tỷ đồng, tăng 2,5 lần. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 254 đơn vị, tăng 2% (5 đơn vị); có 368 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 43 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại.

Đặc biệt, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động của Nghệ An là 888 doanh nghiệp, tăng 21,31% (tăng 156 doanh nghiệp) so với cùng kỳ; số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 89 đơn vị.

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này tăng 8,58% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Nghệ An tăng do các doanh nghiệp nỗ lực trở lại sản xuất, nhu cầu một số sản phẩm tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của Nghệ An tăng mạnh - 2
Hoạt động đầu tư cấp tỉnh giảm (Ảnh chụp màn hình).

Một số sản phẩm giảm, do đơn hàng xuất khẩu giảm, lượng hàng tồn kho lớn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhà máy hạn chế sản xuất nên sản lượng sản xuất giảm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng năm 2024 ước thực hiện hơn 7.700 tỷ đồng, đạt 48,49% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thu nội địa ước thực hiện hơn 7.200 tỷ đồng, đạt 49,71% so với dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới 23 dự án, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 16 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 15.043 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,27 lần so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các khoản thu của tỉnh Nghệ An đều đạt cao hơn, đặc biệt là một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

 

Nguồn: https://dantri.com.vn/